Khóa học tiếng nhật cơ bản 5

  • Giáo viên : người Nhật Bản
  • Lớp học : 12 - 15 người
  • Thời gian học : 3 buổi 1 tuần - 2h/buổi
  • Đạt được : Giao tiếp sau khóa học
  • Nội dung : Bài 30-50 giáo trình Minna no nihongo
  • Học phí : 1.500.000 vnđ
48 giờ học

Trong 2 Tháng