Học tiếng Nhật mất bao lâu mới thành thạo?

/
Mục đích cuối cùng của người học tiếng Nhật…