Học tiếng nhật cơ bản

Nội dung các khóa học tiếng nhật cơ bản cho người mới bắt đầu. SAO MAI dạy từ căn bản giúp học viên nắm vững kiến thức cốt lõi qua module 5 khóa học cơ bản. Hãy đăng kí học thử MIỄN PHÍ tại đây !!!

Khóa học tiếng nhật cơ bản 5

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 5

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Từ vựng được học: 375 từ
 • Thành thạo các trợ từ
 • Diễn đạt nguyên nhân
 • Đặt câu hỏi nghi vấn
 • Diễn đạt phán đoán
khóa học tiếng nhật cơ bản 4

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 4

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Từ vựng được học: 395 từ
 • Đặt câu nhờ vả, lời khuyên
 • Đặt câu hai hành vi
 • Đặt câu mệnh lệnh và cấm
khóa học tiếng nhật cơ bản 3

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 3

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Từ vựng được học: 300 từ
 • Ngữ pháp về chia động từ
 • Đặt câu về sở thích
 • Đặt câu động từ cho nhận

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 2

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Từ vựng được học: 265 từ
 • Biết cách chia động từ
 • Đặt câu so sánh
 • Đặt câu ghép

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 1

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Giới thiệu bằng tiếng Nhật
 • Hội thoại cơ bản
 • Biết cách nói giờ, hỏi giờ
 • Biết cách hỏi đường