Danh sách trường Nhật ngữ tuyển sinh tháng 7

Kỳ tuyển sinh tháng 7 sắp đến rồi, các bạn đã chọn được trường phù hợp để thực hiện ước mơ du học Nhật Bản của mình chưa???

Danh sách các trường Nhật ngữ có lịch tuyển sinh tháng 7. Nhấn tổ hợp phím “CTRL+F” rồi gõ tên tỉnh hoặc thành phố để tham khảo các trường nhé.

(Học phí đơn vị là Yên)

Tỉnh: Tokyo

Thành phố: Adachi-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Johoku Japanese Language School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 630000

Thành phố: Arakawa-ku
Tên trường Nhật ngữ: Akamonkai International Language Academy
Học phí/năm: 620000
Cộng năm đầu: 720000

Thành phố: Arakawa-ku
Tên trường Nhật ngữ: Akamonkai International Language Academy, Nippori College
Học phí/năm: 620000
Cộng năm đầu: 720000

Thành phố: Arakawa-ku
Tên trường Nhật ngữ: Dynamic Business College
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 735000

Thành phố: Arakawa-ku
Tên trường Nhật ngữ: International Education Culture Center
Học phí/năm: 583200
Cộng năm đầu: 703660

Thành phố: Chiyoda-ku
Tên trường Nhật ngữ: Chiyoda International Language Academy
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 808500

Thành phố: Chiyoda-ku
Tên trường Nhật ngữ: Kokusai Gaigogakuin
Học phí/năm: 538750
Cộng năm đầu: 634250

Thành phố: Chiyoda-ku
Tên trường Nhật ngữ: Kudan Institute of Japanese Language & Culture
Học phí/năm: 720000
Cộng năm đầu: 835000

Thành phố: Chiyoda-ku
Tên trường Nhật ngữ: OHARA Japanese Language School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 670000

Thành phố: Chiyoda-ku
Tên trường Nhật ngữ: YMCA Tokyo Japanese Language School
Học phí/năm: 530000
Cộng năm đầu: 680000

Thành phố: Chuo-ku
Tên trường Nhật ngữ: International Institute of Japanese Language, The
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 735000

Thành phố: Edogawa-ku
Tên trường Nhật ngữ: Jishugakkan Japanese Language Institute
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 724500

Thành phố: Edogawa-ku
Tên trường Nhật ngữ: Toho International College
Học phí/năm: 572400
Cộng năm đầu: 672000

Thành phố: Edogawa-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Bay Side Japanese School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 770000

Thành phố: Edogawa-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Language Education Academy
Học phí/năm: 720000
Cộng năm đầu: 835000

Thành phố: Edogawa-ku
Tên trường Nhật ngữ: Toyo Language School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 744000

Thành phố: Fussa-shi
Tên trường Nhật ngữ: New Japan Academy
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 733500

Thành phố: Fussa-shi
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Hirata Japanese Language School
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 752060

Thành phố: Hachioji-shi
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo International Exchange School
Học phí/năm: 720000
Cộng năm đầu: 835000

Thành phố: Itabashi-ku
Tên trường Nhật ngữ: Kokusho Japanese Language School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 660000

Thành phố: Katsushika-ku
Tên trường Nhật ngữ: Hana International Academy
Học phí/năm: 570000
Cộng năm đầu: 740000

Thành phố: Katsushika-ku
Tên trường Nhật ngữ: Joto Japanese School
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 718000

Thành phố: Katsushika-ku
Tên trường Nhật ngữ: Sun-A International Academy
Học phí/năm: 606000
Cộng năm đầu: 716000

Thành phố: Kita-ku
Tên trường Nhật ngữ: Asia Fellowship Society Japanese Language School
Học phí/năm: 588000
Cộng năm đầu: 768000

Thành phố: Kita-ku
Tên trường Nhật ngữ: Japanese Language School of The Tokyo Foreign Language Academy
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 760000

Thành phố: Kita-ku
Tên trường Nhật ngữ: System Toyo Gaigo
Học phí/năm: 624000
Cộng năm đầu: 777000

Thành phố: Koto-ku
Tên trường Nhật ngữ: Kinoshita Campus Japanese Language School
Học phí/năm: 592200
Cộng năm đầu: 728700

Thành phố: Koto-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo JE Language School
Học phí/năm: 560000
Cộng năm đầu: 685000

Thành phố: Koto-ku
Tên trường Nhật ngữ: YIEA Tokyo Academy (*)
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 710000

Thành phố: Meguro-ku
Tên trường Nhật ngữ: Evergreen Language School
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 753000

Thành phố: Meguro-ku
Tên trường Nhật ngữ: New Global Language School
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 735000

Thành phố: Minato-ku
Tên trường Nhật ngữ: Aoyama International Education Institute Japanese Language Center
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 760000

Thành phố: Minato-ku
Tên trường Nhật ngữ: Edo Cultural Center
Học phí/năm: 690000
Cộng năm đầu: 770000

Thành phố: Minato-ku
Tên trường Nhật ngữ: Kazankai Foundation The Toa Language Institute, The
Học phí/năm: 550000
Cộng năm đầu: 620000

Thành phố: Minato-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Galaxy Japanese Language School
Học phí/năm: 640000
Cộng năm đầu: 718000

Thành phố: Minato-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Japanese Language Center
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 745500

Thành phố: Minato-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Shibaura Institute of Foreign Language
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 710000

Thành phố: Minato-ku
Tên trường Nhật ngữ: UJS Language Institute
Học phí/năm: 660000
Cộng năm đầu: 730000

Thành phố: Musashino-shi
Tên trường Nhật ngữ: Kichijoji Language School
Học phí/năm: 615600
Cộng năm đầu: 714600

Thành phố: Nakano-ku
Tên trường Nhật ngữ: TCC Japanese Institute
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 673000

Thành phố: Nakano-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Nakano Language School
Học phí/năm: 583200
Cộng năm đầu: 773600

Thành phố: Ota-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo College of Education Tamagawa School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 670000

Thành phố: Ota-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo University of Technology, Japanese Language School affiliated with
Học phí/năm: 690000
Cộng năm đầu: 853780

Thành phố: Ota-ku
Tên trường Nhật ngữ: Westcoast Language School
Học phí/năm: 576000
Cộng năm đầu: 732000

Thành phố: Setagaya-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Hinoki Foreign Language School
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 698250

Thành phố: Shibuya-ku
Tên trường Nhật ngữ: Aoyama School of Japanese
Học phí/năm: 576000
Cộng năm đầu: 646000

Thành phố: Shibuya-ku
Tên trường Nhật ngữ: ARC Academy Shibuya School
Học phí/năm: 720000
Cộng năm đầu: 822000

Thành phố: Shibuya-ku
Tên trường Nhật ngữ: Hiroo Japanese Center
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 663000

Thành phố: Shibuya-ku
Tên trường Nhật ngữ: Naganuma School Tokyo School of Japanese Language, The
Học phí/năm: 687500
Cộng năm đầu: 737500

Thành phố: Shibuya-ku
Tên trường Nhật ngữ: OLJ Language Academy
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 700000

Thành phố: Shibuya-ku
Tên trường Nhật ngữ: Shibuya Language School
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 735000

Thành phố: Shibuya-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Central Japanese Language School
Học phí/năm: 542000
Cộng năm đầu: 657000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Academy of Language Arts
Học phí/năm: 570000
Cộng năm đầu: 709000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: ARC Academy Shinjuku School
Học phí/năm: 720000
Cộng năm đầu: 822000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: ELITE Japanese Language School
Học phí/năm: 480000
Cộng năm đầu: 670000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Fuji International Language Institute
Học phí/năm: 576000
Cộng năm đầu: 712500

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Human Academy Japanese Language School Tokyo Campus
Học phí/năm: 583200
Cộng năm đầu: 711800

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: I. S. I Tokyo
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 735000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: ISI Language School
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 735000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Japan Tokyo International School
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 707750

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Japanese Language Institute, Nichibei Kaiwa Gakuin International Education Center
Học phí/năm: 780000
Cộng năm đầu: 840000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: JCLI Nihongo Gakko (*)
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 787500

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Kai Japanese Language School
Học phí/năm: 800000
Cộng năm đầu: 850000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: KCP International Japanese Language School
Học phí/năm: 708000
Cộng năm đầu: 788000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: KCP Japanese Language School Japanese Language for Cross Cultural Enrichment
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 661500

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Labo International Exchange Foundation, Labo Japanese Language Institute
Học phí/năm: 560000
Cộng năm đầu: 650000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: MANABI Gaigogakuin Shinjuku
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 762300

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: MIDREAM School of Japanese Language
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 720000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Mitsumine Career Academy Japanese Language Course
Học phí/năm: 534000
Cộng năm đầu: 790000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Nishi Tokyo Japanese Language School
Học phí/năm: 552000
Cộng năm đầu: 782000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Samu Language School
Học phí/năm: 583200
Cộng năm đầu: 739000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Sendagaya Japanese Institute
Học phí/năm: 810000
Cộng năm đầu: 896000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Shinjuku Gyoen Gakuin
Học phí/năm: 580000
Cộng năm đầu: 717560

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Shinjuku International Exchange School
Học phí/năm: 580000
Cộng năm đầu: 705000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Shinjuku Japanese Language Institute
Học phí/năm: 660000
Cộng năm đầu: 792505

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo ELS Japanese Language School
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 682500

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo International Academy
Học phí/năm: 524400
Cộng năm đầu: 634400

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo International Japanese School
Học phí/năm: 560000
Cộng năm đầu: 700000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo World Language Academy
Học phí/năm: 597200
Cộng năm đầu: 736000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Toshin Language School
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 710000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: UNITAS Japanese Language School Tokyo
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 660000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Waseda Edu Language School
Học phí/năm: 606000
Cộng năm đầu: 696000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Yohan Japanese Language School
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 700000

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: Yoshida Institute of Japanese Language
Học phí/năm: 564000
Cộng năm đầu: 672500

Thành phố: Shinjuku-ku
Tên trường Nhật ngữ: YU Language Academy
Học phí/năm: 560000
Cộng năm đầu: 685000

Thành phố: Suginami-ku
Tên trường Nhật ngữ: Shinwa Gaigo Academy
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 720000

Thành phố: Suginami-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Noah Language School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 690000

Thành phố: Suginami-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Sanritsu Academy
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 766500

Thành phố: Suginami-ku
Tên trường Nhật ngữ: TOPA 21st Century Language School
Học phí/năm: 606000
Cộng năm đầu: 723500

Thành phố: Sumida-ku
Tên trường Nhật ngữ: MANABI Japanese Language Institute Tokyo
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 762300

Thành phố: Sumida-ku
Tên trường Nhật ngữ: Shinpo International Institute
Học phí/năm: 560000
Cộng năm đầu: 700000

Thành phố: Taito-ku
Tên trường Nhật ngữ: Cultural Department of Tamagawa International Language School
Học phí/năm: 570000
Cộng năm đầu: 728550

Thành phố: Taito-ku
Tên trường Nhật ngữ: Inter-Cultural Institute of Japan
Học phí/năm: 660000
Cộng năm đầu: 788000

Thành phố: Taito-ku
Tên trường Nhật ngữ: LIC Kokusai Gakuin
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 710000

Thành phố: Taito-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tamagawa International Language School
Học phí/năm: 570000
Cộng năm đầu: 728550

Thành phố: Taito-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo International Asahi Institute
Học phí/năm: 576000
Cộng năm đầu: 686000

Thành phố: Taito-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo International Culture Education Institute
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 762300

Thành phố: Taito-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Riverside School
Học phí/năm: 544320
Cộng năm đầu: 824720

Thành phố: Taito-ku
Tên trường Nhật ngữ: Waseda Bunka Kan Nihongoka
Học phí/năm: 680000
Cộng năm đầu: 776000

Thành phố: Toshima-ku
Tên trường Nhật ngữ: An Language School
Học phí/năm: 557280
Cộng năm đầu: 727680

Thành phố: Toshima-ku
Tên trường Nhật ngữ: International Academy Japanese Language Institute
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 745500

Thành phố: Toshima-ku
Tên trường Nhật ngữ: International Conversation Academy
Học phí/năm: 581000
Cộng năm đầu: 761000

Thành phố: Toshima-ku
Tên trường Nhật ngữ: Meros Language School
Học phí/năm: 648000
Cộng năm đầu: 778000

Thành phố: Toshima-ku
Tên trường Nhật ngữ: Toei Institute of Japanese Language
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 660000

Thành phố: Toshima-ku
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Institute of Language, Japanese Language Center
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 696000

Tỉnh: Hokkaido

Thành phố: Sapporo-shi
Tên trường Nhật ngữ: International Academy
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 808500

Thành phố: Sapporo-shi
Tên trường Nhật ngữ: Japanese Language Institute of Sapporo
Học phí/năm: 571500
Cộng năm đầu: 666000

Thành phố: Sapporo-shi
Tên trường Nhật ngữ: Sapporo Language Center Japanese Course
Học phí/năm: 570000
Cộng năm đầu: 694000

Tỉnh: Miyagi

Thành phố: Sendai-shi
Tên trường Nhật ngữ: Global Japanese Academy
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 1000000

Thành phố: Sendai-shi
Tên trường Nhật ngữ: Sendai Language School Japanese Course
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 688800

Tỉnh: Ibaraki

Thành phố: Hitachi-shi
Tên trường Nhật ngữ: Ibaraki International Language Institute
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 710000

Thành phố: Mito-shi
Tên trường Nhật ngữ: Mito International Japanese Language School
Học phí/năm: 504000
Cộng năm đầu: 714000

Tỉnh: Tochigi

Thành phố: Tochigi-shi
Tên trường Nhật ngữ: Kogakuin Institute
Học phí/năm: 498000
Cộng năm đầu: 703000

Thành phố: Utsunomiya-shi
Tên trường Nhật ngữ: Chuo Bunkyo Gakuin
Học phí/năm: 541800
Cộng năm đầu: 770300

Thành phố: Utsunomiya-shi
Tên trường Nhật ngữ: St Mary Japanese School
Học phí/năm: 504000
Cộng năm đầu: 682500

Tỉnh: Gunma

Thành phố: Maebashi-shi
Tên trường Nhật ngữ: NIPPON Language Academy
Học phí/năm: 525000
Cộng năm đầu: 546000

Tỉnh: Saitama

Thành phố: Koshigaya-shi
Tên trường Nhật ngữ: Association Tokyo Asia Education
Học phí/năm: 450000
Cộng năm đầu: 580000

Thành phố: Kumagaya-shi
Tên trường Nhật ngữ: Saitama International School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 830000

Thành phố: Saitama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Saitama Japanese Language School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 730000

Tỉnh: Saitama

Thành phố: Saitama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Nichigo Gakuin
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 770000

Thành phố: Saitama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Urawa International Education Center
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 800000

Thành phố: Saitama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Yonogakuin Japanese Language School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 761150

Tỉnh: Chiba

Thành phố: Chiba-shi
Tên trường Nhật ngữ: 3H Japanese Language School
Học phí/năm: 576000
Cộng năm đầu: 691000

Thành phố: Chiba-shi
Tên trường Nhật ngữ: College of Futaba Foreign Languages
Học phí/năm: 576000
Cộng năm đầu: 661000

Thành phố: Chiba-shi
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo Bay Side Japanese School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 720000

Thành phố: Funabashi-shi
Tên trường Nhật ngữ: Funabashi International Language School
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 750000

Thành phố: Funabashi-shi
Tên trường Nhật ngữ: Japan Liberal Arts Language School
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 758700

Thành phố: Ichikawa-shi
Tên trường Nhật ngữ: Ichikawa Japanese Language Institute
Học phí/năm: 588000
Cộng năm đầu: 692000

Thành phố: Ichikawa-shi
Tên trường Nhật ngữ: Mizuno Gaigo Gakuin
Học phí/năm: 520000
Cộng năm đầu: 640000

Thành phố: Kashiwa-shi
Tên trường Nhật ngữ: Asahi International School
Học phí/năm: 541800
Cộng năm đầu: 690900

Thành phố: Matsudo-shi
Tên trường Nhật ngữ: KEN School of Japanese Language
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 719000

Thành phố: Matsudo-shi
Tên trường Nhật ngữ: Matsudo International School
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 778000

Thành phố: Narashino-shi
Tên trường Nhật ngữ: Narashino Institute of Foreign Languages
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 710000

Thành phố: Narita-shi
Tên trường Nhật ngữ: Narita Japanese Language School
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 740000

Tỉnh: Kanagawa

Thành phố: Kawasaki-shi
Tên trường Nhật ngữ: International Education Culture Center, Tokyo Education Speciality Institute
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 610000

Thành phố: Yokohama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Asia International Language Center
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 770000

Thành phố: Yokohama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Asuka Gakuin Language Institute
Học phí/năm: 504000
Cộng năm đầu: 649500

Thành phố: Yokohama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Kanrin Japanese School
Học phí/năm: 549600
Cộng năm đầu: 740600

Thành phố: Yokohama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Tokyo International Academy, Yokohama
Học phí/năm: 524400
Cộng năm đầu: 634400

Thành phố: Yokohama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Yokohama International Education Academy
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 691000

Thành phố: Yokohama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Yokohama Shuho International School
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 720000

Tỉnh: Kyoto

Thành phố: Kyoto-shi
Tên trường Nhật ngữ: ARC Academy Kyoto
Học phí/năm: 680000
Cộng năm đầu: 780000

Thành phố: Kyoto-shi
Tên trường Nhật ngữ: JCL Foreign Language School
Học phí/năm: 480000
Cộng năm đầu: 800000

Thành phố: Kyoto-shi
Tên trường Nhật ngữ: Kyoto International Academy
Học phí/năm: 588000
Cộng năm đầu: 748000

Thành phố: Kyoto-shi
Tên trường Nhật ngữ: Kyoto Minsai Japanese Language School
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 861000

Tỉnh: Osaka

Thành phố: Osaka-shi
Tên trường Nhật ngữ: ARC Academy Osaka School
Học phí/năm: 680000
Cộng năm đầu: 770000

Thành phố: Osaka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Clover Language Institute
Học phí/năm: 640000
Cộng năm đầu: 770000

Thành phố: Osaka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Human Academy Japanese Language School Osaka
Học phí/năm: 567000
Cộng năm đầu: 733000

Thành phố: Osaka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Japanese Communication International School
Học phí/năm: 640000
Cộng năm đầu: 740000

Thành phố: Osaka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Meric Japanese Language School
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 700000

Thành phố: Osaka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Nissei Nihongo Gakuen (*)
Học phí/năm: 580000
Cộng năm đầu: 680000

Thành phố: Osaka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Osaka International Language Institute
Học phí/năm: 660000
Cộng năm đầu: 810000

Thành phố: Osaka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Osaka International School of Culture and Language
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 790000

Thành phố: Osaka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Osaka YMCA Gakuin Japanese Lauguage School
Học phí/năm: 690000
Cộng năm đầu: 830000

Thành phố: Sakai-shi
Tên trường Nhật ngữ: SHIN-A International Language School
Học phí/năm: 560000
Cộng năm đầu: 750000

Tỉnh: Hyogo

Thành phố: Amagasaki-shi
Tên trường Nhật ngữ: International College of Kobe-East

Thành phố: Kobe-shi
Tên trường Nhật ngữ: Aristo Foreign Language School
Học phí/năm: 560000
Cộng năm đầu: 701250

Thành phố: Kobe-shi
Tên trường Nhật ngữ: Clark Foreign Language School
Học phí/năm: 660000
Cộng năm đầu: 812260

Thành phố: Kobe-shi
Tên trường Nhật ngữ: Clark International College
Học phí/năm: 660000
Cộng năm đầu: 812560

Thành phố: Kobe-shi
Tên trường Nhật ngữ: Communica Institute
Học phí/năm: 560000
Cộng năm đầu: 960000

Thành phố: Kobe-shi
Tên trường Nhật ngữ: Interculture Language Academy
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 801600

Thành phố: Kobe-shi
Tên trường Nhật ngữ: Seiko Foreign Language Center
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 740000

Thành phố: Kobe-shi
Tên trường Nhật ngữ: Seiko Foreign Language School
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 760000

Tỉnh: Okayama

Thành phố: Okayama-shi
Tên trường Nhật ngữ: Osafune Nihongo Gakuin
Học phí/năm: 540000
Cộng năm đầu: 744750

Tỉnh: Fukuoka

Thành phố: Fukuoka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Fukuoka Japanese Language School
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 720000

Thành phố: Fukuoka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Kyushu Foreign Language Academy
Học phí/năm: 590000
Cộng năm đầu: 770000

Thành phố: Fukuoka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Kyushu International Education College
Học phí/năm: 510000
Cộng năm đầu: 840000

Thành phố: Fukuoka-shi
Tên trường Nhật ngữ: Nishinihon International Education Institute
Học phí/năm: 660000
Cộng năm đầu: 821000

Thành phố: Ogori-shi
Tên trường Nhật ngữ: NILS
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 750000

Thành phố: Ginowan-shi
Tên trường Nhật ngữ: Cross Cultural Communication Center Annexed Japanese School
Học phí/năm: 630000
Cộng năm đầu: 851500

Tỉnh: Okinawa

Thành phố: Naha-shi
Tên trường Nhật ngữ: International Center of Language & Culture ICLC Institute of Japanese Language
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 819000

Thành phố: Naha-shi
Tên trường Nhật ngữ: Japan Institute of Culture and Economics
Học phí/năm: 766500
Cộng năm đầu: 803800

Thành phố: Urasoe-shi
Tên trường Nhật ngữ: JSL Nihon Academy
Học phí/năm: 600000
Cộng năm đầu: 830000