khóa học tiếng nhật cơ bản 3

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 3

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

  • Từ vựng được học: 300 từ
  • Ngữ pháp về chia động từ
  • Đặt câu về sở thích
  • Đặt câu động từ cho nhận

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 1

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

  • Giới thiệu bằng tiếng Nhật
  • Hội thoại cơ bản
  • Biết cách nói giờ, hỏi giờ
  • Biết cách hỏi đường