4 loại học bổng du học Nhật Bản bạn nên biết

Nhật Bản có nhiều chính sách ưu đãi và chế độ học bổng Nhật Bản thu hút các bạn trẻ Việt Nam đi du học. Tùy vào mỗi loại học bổng lại có điều kiện và giá trị hỗ trợ khác nhau. Nhưng tiền học bổng chỉ là hỗ trợ 1 phần chứ không phải phụ cấp toàn bộ. Sau đây, Trung tâm đào tạo Sao Mai xin giới thiệu 4 loại học bổng du học Nhật Bản bạn nên biết.

du học sinh nhận được học bổng

4 loại học bổng du học Nhật Bản bạn nên biết

1. Học bổng của chính phủ (Bộ khoa học, văn hóa, giáo dục, thể thao)

Học bổng của chính phủ là loại học bổng được chi trả chi phí học tập và vé máy bay khứ hồi, chi phí nhập học và phí học tập của bạn sẽ được miễn giảm. Tuy nhiên, để nhận học bổng này bạn phải được sự giới thiệu tại đại sứ quán ở nước ngoài hoặc từ các trường đại học tại Nhật Bản. Trong khi đó, người nhận sẽ không được nhận các học bổng khác. Tất cả những sinh viên nước ngoài, dưới 5% đều đã nhận được (1/5/2015).

2. Học bổng của Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản (JASSO)

Đây là một cơ quan hành chính của bộ khoa học, văn hóa, giáo dục, thể thao thuộc thẩm quyền của các Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản. Tổ chức này hỗ trợ 2 loại học bổng của “giáo dục, văn hóa, khoa học thể thao và sinh viên ưu tú quốc tế” và “học bổng du học (hiệp định đã được chấp nhận)”. Tất cả các tuyển dụng đều đã được thông qua hội thảo của Nhật Bản.

2.1. Giáo dục, văn hóa, khoa học thể thao và sinh viên ưu tú quốc tế

Loại học bổng Nhật Bản này là chi trả chi phí hàng tháng cho sinh viên nước ngoài đã chi trả học phí và phí sinh hoạt là 48.000 yên (3000 yên hàng tháng cho học sinh trung học Nhật Bản). Điều kiện để nhận học bổng này là đảm bảo tình hình tài chính và thành tích học tập của sinh viên tốt. Những sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh du học Nhật Bản có thể được hỗ trợ giao ước trước. Tất cả sinh viên nước ngoài, dưới 3% đều đã nhận được (ngày 15/6/2015).

2.2. Học bổng du học

Đối với học bổng này, các trường đại học của Nhật Bản dựa trên các thỏa thuận trao đổi với sinh viên, các sinh viên của các cơ sở giáo dục khác ở nước ngoài. Chương trình sẽ tiếp nhận trong khoảng từ 8 ngày trở lên đến dưới 1 năm. Hàng tháng phải chi trả cho sinh viên nước ngoài tham gia học bổng này là 80.000 yên. Tất cả những sinh viên nước ngoài, dưới 4% đều đã nhận được (ngày 1/9/2015).

3. Học bổng của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế

Học bổng này do chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế hỗ trợ có giới hạn về nhà ở và vị trí của trường. Số tiền hỗ trợ là 10.000 yên đến 5000 yên hàng tháng. Trong hầu hết các trường hợp người nhận đều không thể nhận thêm học bổng khác.

4. Học bổng của các quỹ học bổng tư nhân

Trao học bổng của tổ chức tư nhân

Học bổng của quỹ học bổng tư nhân

Học bổng này do các công ty tư nhân hoặc các quỹ học bổng tư nhân hỗ trợ. Đối tượng được nhận học bổng này chỉ là sinh viên của các trường học đặc biệt, trường chuyên môn, học sinh đến từ những vùng, quốc gia đặc biệt nhằm phản ánh được tính chất và mục đích của các công ty cũng như tổ chức tư nhân. Hầu hết các trường hợp nhận học bổng này đều không thể nhận thêm học bổng khác.

Phía trên là 4 loại học bổng Nhật Bản chủ yếu và dễ săn dành cho du học sinh quốc tế tại Nhật Bản. Hãy chăm chỉ học tập và tìm hiểu cách thức xét học bổng để nộp đơn nhận học bổng du học nhé. Nếu có nguyện vọng đi du học Nhật Bản hãy liên hệ với Sao Mai để đăng ký học tiếng Nhật và được tư vấn, hỗ trợ du học tốt nhất.